ASURANSI SYARIAH PENGANGKUTAN BARANG


Program asuransi syariah yang diperuntukan untuk melindungi objek asuransi syariah selama dalam proses pengangkutan dari suatu tempat asal ke tempat tujuan terhadap  risiko-risiko yang dijamin sesuai dengan kondisi polis asuransi pengangkutan yang dipergunakan.

Jenis polis asuransi syariah pengangkutan:

  1. Pengangkutan Laut (Marine Cargo) : ICC A, ICC B, ICC B
  2. Pengangkutan Udara : ICC Air Transit
  3. Pengangkutan Darat : Land Transit Cover A, Land Transit Cover B